Naziv kompanije:
Bros Auto
d.o.o.
Sedište kompanije:
Dimitrija Tucovića 185
18000 Niš
Pravna forma:
Telefon:
+381 18 456 6800
Fax:
E-mail:
Broj registra:
Sudski registar:
DVR broj:
PDV-ID:
20402016
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: